Zázemí

Domov  Božice, příspěvková organizace, nabízí pro službu DZR ubytování v 20 – ti pokojích, z toho je 1 pokoj jednolůžkový, 2 dvoulůžkové pokoje a 17 pokojů vícelůžkových. Každý klient má k dispozici polohovací lůžko, noční stolek, jednu šatní skříň se zabudovaným trezorem, poličku a lampičku. Většina pokojů je vybavena televizí domovskou, popř. klienti mají možnost si svůj pokoj po domluvě vybavit vlastní televizí, rozhlasovým přijímačem nebo jiným elektrickým spotřebičem v souladu s Domácím řádem. Na některých pokojích jsou lednice. Pokoje nemají vlastní sociální zařízení, pouze umyvadlo. Klient si může vzít s sebou do domova polštářek, budík, hrníček, obrázek, fotografie, nebo jinou drobnost, která by mu připomínala domov.

Na každém poschodí je k dispozici koupelna a sociální zařízení pro klienty s uzamykatelnými zámky a dostupnou signalizací.

Na 3. patře se nachází branka z důvodu zajištění bezpečí klientů ohrožených blouděním a ochrany před jejich nepozorovaným odchodem. Za tímto účelem je rovněž na dveřích na terasu na 3. patře dveřní koule.

Klienti mají k dispozici společné prostory:

  • jídelnu
  • aktivizační místnost
  • reminiscenční místnost
  • kuřárnu,
  • dvě terasy
  • zahradu

Jídelna je využívána nejen ke společnému stravování, ale také k provozování společenských akcí, k odpolednímu posezení u kávy nebo ke sledování televize. V aktivizační místnosti probíhají volnočasové aktivity. Reminiscenční místnost je vybavena starými předměty z domácnosti, které si klienti pamatují z období svého dětství. Slouží k oživení minulých zážitků, které mají klienti uchované v dlouhodobé paměti. Za pěkného počasí jsou využívané pobyty na terasách. Zahrada nabízí možnosti k relaxaci, k volnočasovým aktivitám a k procházkám.

Klienti si mohou posedět s rodinnými příslušníky na verandě. Pro malé návštěvníky je zde připraven dětský koutek se spoustou hraček a dětských knih.

Nedílnou součástí poskytování kvalitní sociální služby je udržování čistoty prostředí v souladu s hygienickými normami.

Velký důraz se klade na bezpečnost prostředí. Na každém patře je protipožární vybavení, tzn. hlásiče požáru, hasicí přístroje, protipožární dveře a nouzové osvětlení. Evakuační výtah má záložní zdroj.

Důstojnost prostředí podtrhává i výzdoba společných prostor. Na výzdobě se podílejí sami klienti. Výzdoba nesmí působit dětinským dojmem, to však neznamená, že nemůže působit jasně a vesele. Většinou se přizpůsobuje aktuálnímu ročnímu období.

Pro klienty s omezenou pohyblivostí zajišťujeme specializované pomůcky:

pro oblast hygieny

-          sprchovací lůžko,

-          koupací vozík s hydraulickým zvedákem,

-          zvedák

pro oblast chůze, pohybu

-          mechanické invalidní vozíky

-          chodítka

-          elektrická polohovací lůžka

-          polohovací křesla

pro prevenci pádu u rizikových klientů se používají

-       protiskluzové podložky do polohovacího křesla, invalidního vozíku, na židli

 

pro prevenci dekubitů u rizikových klientů se používají

-          elektrické antidekubitní matrace

-          pomůcky na polohování – válce, klíny, opěrka končetin, čtverce, kolečka, polohovací válce, chrániče paty, otevřený kruh na krk.

 

pro klienty se zrakovým postižením máme k dispozici

-          lupy

-          přenosnou kamerovou lupu

pro klienty, kteří jsou ohroženi malnutricí

-          elektronická sedací váha a je zavedena nutriční péče.

Šestnáct klientů domova se zvláštním režimem má u sebe mobilní signalizaci. Bezpečí klientů ohrožených blouděním a nepozorovaným odchodem z oddělení je zajištěna monitorovací signalizací.