Návaznost

Služba DZR je poskytována v obci Božice, část České Křídlovice. Budova je třípatrová. Pohyb mezi patry je zajištěn osobním a nákladním výtahem. V současné době poskytujeme službu 70 klientům domova se zvláštním režimem. Součástí areálu je velká zahrada. Přístup na zahradu je bezbariérový.

Služba DZR je pobytová a je poskytována celoročně 24 hodin denně. Volnočasové aktivity se uskutečňují v pracovní dny od 9 do 15 hod.. O jejich nabídce jsou informování klienti prostřednictvím nástěnek anebo osobně aktivizační pracovnicí. Sociální poradenství se poskytuje rovněž v pracovní dny od 7 do 15,30 hod.

Budova se odemyká v 6 hod a zamyká v 19 hod.

V blízkosti domova se nachází autobusová zastávka. Vlakové nádraží je od domova vzdálené přibližně 2 km. Umístění Domova  Božice je dle našeho názoru určené klientům místního regionu. Vyhovuje klientům upřednostňujícím klidné venkovské prostředí. Klienti využívají procházky do přírody. V blízkosti domova se nachází lesopark – oáza klidu pro klienty našeho domova. Atmosféru Božic dokreslují vinné sklípky.

 

Předností našeho domova:

 • Dostupnost dopravní

-    v blízkosti domova se nachází autobusová zastávka

 

 • Dostupnost kulturní            

-          Kino Marta Božice

-          Kulturní dům Božice

-          Knihovna Božice

-          Městské divadlo Znojmo

 

 • Dostupnost sportovní            

-            Relax- krytý bazén, sauna, solárium

-            hřiště Božice – kopaná, volejbal, tenis, florbal, košíková

 

 • Zdravotnické služby  

-            Zdravotní středisko Božice (zubní, praktickýlékař)

-            Zdravotní středisko Hrušovany nad Jev. (oční, neurologie)

-            Nemocnice Znojmo

 

 

 • Další                                                  

-            Obecní sklep

-            Obchody Jednota, Vachalík

-            Relax – recepce s barovým vybavením

-            Kadeřnictví

-            Masáže, pedikúra, kosmetika

 

 

Domov Božice při poskytování sociální služby spolupracuje:

 • s poskytovateli sociálních služeb (Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Znojmo, Oblastní charita Znojmo, TyfloCentrum Brno, o.p.s, pobočka Znojmo,
 • s organizacemi v Božicích (Obecní úřad Božice, Knihovna Božice, Kino Marta, obchody, Myslivecké sdružení Borotice – Božice, Spolek božických vinařů, občanské sdružení, Dům s pečovatelskou službou Božice, Relax Božice),
  • se žáky a studenty s cílem zlepšení vnímání role seniorů a vzájemné propojení generací (Základní škola a mateřská škola Božice, SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o, Přímětická , Znojmo, SOŠ a SOU Znojmo, Dvořáková, Domov pro matky a otce v tísni),
  • s rodinou (zapojením rodiny do péče o svého příbuzného, společné akce, dny otevřených dveří, výlety, mohou si připravit rodinné oslavy, mají k dispozici ubytování pro hosty),
   • s Komunitním plánováním sociálních služeb Znojmo,
   • odbornými organizacemi (GOS tým, ProfimaEffectiveZlín, HandicapZn Znojmo –prodejce zdravotních a kompenzačních pomůcek).