Poskytované služby

 

Ubytování

Ubytování se poskytuje v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích. Uživatel má k dispozici lůžko, noční stolek, skříň, poličku. Součástí vybavení většiny pokojů je televize a lednice. Na každém poschodí je k dispozici koupelna a sociální zařízení pro klienty.

Součástí služby ubytování je úklid pokoje a společných prostor domova. V prádelně domova se provádí praní, žehlení a oprava osobního a ložního prádla.

 

Stravování

Domov  Božice zajišťuje klientům celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. Klienti jsou o nabídce předem informování prostřednictvím zveřejněného jídelního lístku. V případě potřeby poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu uživatele.

 

Klienti Domova Božice, domova se zvláštním režimem mají specifické potřeby v oblasti stravování:

-          nedokážou nalézt cestu do jídelny, nedokážou si zapamatovat čas výdeje stravy,

-          nedokážou si vybrat z jídelníčku – pro názornost fotografie,

-          problémy s dodržováním dobrých mravů u stolů,

-          nedokážou manipulovat s nádobím a příbory,

-          nedokážou dlouhodobě pobývat u stolu,

-          zapomínají jíst, nebo neustále vyžadují jídlo,

-          v důsledku poruch motorických funkcí nedokážou donést jídlo do úst,

-          v důsledku poruch hybnosti žvýkacích svalů nedokážou žvýkat a polykat,

-          vyšší nároky na energetický příjem než u zdravého člověka, úbytek váhy a svalové hmoty má přímý vliv na úbytek kognitivních funkcí,

-          jejich potřeby se neustále mění.

 

V roce 2014 jsme se zapojili do programu Bon appetit. Cíle programu BA v Domově Božice jsou následující:

Jídlo se bude podávat takovým způsobem:

  • aby byla zachována důstojnost klientů,
  • aby se podporovala soběstačnost klientů,
  • aby klienti měli radost z jídla

a bude kvalitní, tzn., že musí být lákavé, nutričně vyvážené, stravitelné a ve formě, kterou klient zvládne jíst sám. Klade se důraz na vytváření pozitivních vztahů (pečovatel a klient, klient a klient), na způsob podávání jídla, na vytvoření příjemného prostředí, kulturu stolování a na kvalitu jídla (vzhled, chuť a vůně), které zlepšují náladu klienta.

Cílem programu Bon appetit domova se zvláštním režimem je umožnit klientům takový způsob stravování, při němž bude zachována jejich důstojnost, identita, kontakt s rodinou, kulturou a který bude pružně reagovat na změny potřeb klientů, které jsou zapříčiněny právě procesem stárnutí a postupující Alzheimerovou demencí.

 

Úkony péče

Rozsah poskytování péče vychází z uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a zahrnuje následující oblasti:

-          pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např. při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC)

-          pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)

-          zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např.podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, návštěva knihovny, kina, pošty, obchodů, odběr novin, když není schopen využívají se služby v domově –kantýna, knihovna, zapnutí televize, rádia, předčítání novin, pomoc při psaní dopisů, pohledů , zprostředkování telefonických hovorů, Den otevřených dveří, společné akce)

-          sociálně terapeutické činnosti (např. taneční terapie, canisterapie, bazální stimulace, nácvik komunikace, reminiscence, procvičování koncentrace, pozornosti, paměti, myšlení; pracovní terapie – vaření, šití)

-          aktivizační činnosti (např.návštěva společenských akcí, vycházky, pobyt na zahradě, volnočasové aktivity, křeslo pro hosta, bohoslužby, hraní her, četba knížek)

 

Domov  Božice se zavazuje:

a)        uživateli poskytovat ošetřovatelskou péči, bude-li potřebná, a to prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou k jejímu výkonu odborně způsobilí.

b)      zprostředkovat poskytnutí ambulantní lékařské péče v zařízení.

 

Uvedené služby jsou zajišťovány zdravotními pracovníky, pracovníky v sociálních službách – přímá obslužná péče, výchovná péče, sociálními pracovníky.

 

Lékařská péče

Praktický lékař, u kterého se může klient dobrovolně zaregistrovat, ordinuje v domově 2 x týdně. Psychiatrický lékař ordinuje v domově 2x měsíčně. Podle potřeby jsou zprostředkovaná vyšetření i u jiných odborných lékařů.

 

Doplňkové služby

 

Knihovna

V domově je k dispozici malá knihovna. Zájemci si mohou zapůjčit knihy a časopisy z Obecní knihovny.

 

Duchovní služby 

V kapli domova probíhají jednou měsíčně bohoslužby. Na přání klienta se dostaví kněz na pokoj.

 

Kadeřnictví a pedikúra

Na přání klientů dojíždí kadeřnice a pedikérka. Klient se může rozhodnout, zda si přeje využívat služeb kadeřnictví poskytovaných jiným zařízením.