Úhrada služeb

Základní úhrada se skládá z těchto položek: ubytování, stravování a úkony péče. Cena fakultativních služeb, tj. úkonů nad rámec základních činností je stanovena vnitřním sazebníkem Domova Božice.

Ubytování

V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy ložního prádla, osobního prádla, užívání, údržba a úklid společných prostor, provozní náklady související s ubytováním (topením, teplou a studenou vodou, elektrickou energií).

pokoj cena za den cena za měsíc
Vícelůžkový pokoj 141 Kč 4230 Kč
2lůžkový pokoj 151 Kč 4530 Kč
1lůžkový pokoj 161 Kč 4830 Kč

Stravování

Stravování je poskytováno v rozsahu tří hlavních (snídaně, oběd, večeře) a dvou vedlejších jídel (svačina).
Cena stravného zahrnuje hodnotu potravin a režijní náklady spojené s přípravou jídla.

Racionální strava v rozsahu tří hlavních jídel:

denně měsíčně snídaně oběd večeře
potraviny 76,00 Kč 2280,00 Kč 21,00 Kč 32,00 Kč 23,00 Kč
režie 46,00 Kč 1380,00 Kč 11,00 Kč 21,00 Kč 14,00 Kč
celkem 122,00 Kč 3660,00 Kč 32,00 Kč 53,00 Kč 37,00 Kč

 

Racionální strava v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel:

denně měsíčně snídaně svačina oběd svačina večeře
potraviny 90,00 Kč 2700,00 Kč 21,00 Kč 7,00 Kč 32,00 Kč 7,00 Kč 23,00 Kč
režie 48,00 Kč 1440,00 Kč 11,00 Kč 1,00 Kč 21,00 Kč 1,00 Kč 14,00 Kč
celkem 138,00 Kč 4140,00 Kč 32,00 Kč 8,00 Kč 53,00 Kč 8,00 Kč 37,00 Kč

 

Diabetická strava:

denně měsíčně snídaně svačina oběd svačina večeře I. večeře II.
potraviny 96,00 Kč 2880,00 Kč 21,00 Kč 7,00 Kč 32,00 Kč 7,00 Kč 23,00 Kč 6,00 Kč
režie 48,00 Kč 1440,00 Kč 11,00 Kč 1,00 Kč 21,00 Kč 1,00 Kč 14,00 Kč 0 Kč
celkem 144,00Kč 4320,00Kč 32,00Kč 8,00Kč 53,00Kč 8,00Kč 37,00Kč 6,00 Kč

 

V souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách musí uživateli po úhradě ubytování a stravování zůstat minimálně 15% z jeho příjmů. Po předložení potvrzení o výši příjmů bude úhrada za ubytování a stravu snížena.

Sociální pracovnice se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky. Spolupodílet se na úhradě nákladů může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s uzavřením smlouvy o spoluúčasti, podmínkou není příbuzenský vztah mezi fyzickými osobami.