Proběhlé akce: Září 2018

Týden sociálních služeb

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

X. ročník týdne sociálních služeb v ČR se koná 8. – 14. 10. 2018.

Chceme široké české veřejnosti ukázat, že:

  • sociální služby v České republice jsou kvalitní
  • sociální služby v České republice pomáhají statisícům lidí
  • sociální služby v České republice zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost.

Ke stažení (PDF, 239KB)

 

Den sociálních služeb

Dne 5.9.2018 se konal na Horním náměstí ve Znojmě již devátý ročník Dne sociálních služeb. Své služby zde prezentovalo 21 poskytovatelů sociálních služeb v připravených stáncích, zapojením se do kulturního programu a vlastní prezentací na podiu.

Mezi významné poskytovatele sociálních služeb Znojemska se řadí Domov Božice. Proto jsme využili jedinečnou příležitost k důstojné prezentaci našeho zařízení. Návštěvníci našeho stánku měli příležitost seznámit se s činnostmi, které poskytujeme klientům, jejich rozsah a způsob poskytování. Kromě malých pozorností v podobě vonných sáčků, si návštěvníci odnesli materiály, které lze zábavnou formou využít pro procvičování paměti, udržení zdravé mysli a upevňování vztahů v rodinách.

Klienti Domova Božice si společně s pracovníky připravili krátké taneční vystoupení.

P9052159_Moment

 

 

P9052159_Moment2