Proběhlé akce: Červen 2017

Mezigenerační den

Pod tímto příznačným názvem se dne 16.6.2017 v Domově Božice konala akce pro všechny věkové kategorie. Cílem Mezigeneračního dne bylo nabídnout veřejnosti, místním samosprávám, mateřským a základním školám možnost se potkat, vzájemně navázat užší kontakty se seniory, ale také obráceně, umožnit obyvatelům zařízení setkat se s místní komunitou v pro ně známém prostředí a společně prožít pěkný a aktivní den.

Organizátorům se cíl akce podařilo naplnit. S obyvateli Domova se setkaly děti I. a II. MŠ, žáci ZŠ a žáci SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. Pozvání přijali představitelé MěÚ Znojmo, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Obce Božice, dalších spolupracujících organizací a rodinných příslušníků a přátel Domova Božice.

Celou akcí se prolínalo téma týkající se přírody. Soutěže byly zaměřeny na poznávání přírody a její ochranu. Poučná byla výstava na téma včelařství. Dětem byla p. Severinovou, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Znojmo, vhodným způsobem vysvětlena a prakticky doložena důležitá činnost včelky. Děti si mohly  prohlédnout včelařské potřeby, ochutnat včelařské produkty přímo od včelaře, p. ing. Hudcové a vyrobit si svíčku. Starší generace výstavu obohatila vyprávěním vlastních zkušeností z oblasti včelaření.

Velké poděkování patří SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., obor truhlář, která vyrobila a darovala na zahradu Domova Božice hmyzí domeček. Děti s pomocí žákyň SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o, obor sociální činnost, naplnily jednotlivé „pokojíčky“ přírodními materiály nasbíranými klienty Domova Božice. Doufáme, že se do tak nádherného příbytku brzy nastěhuje užitečný a zahradě prospěšný hmyz.

V průběhu akce děti, žáci a uživatelé společně vytvořili výtvarné dílo do soutěže Šťastné stáří očima děti. Soutěž vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb a novinkou letošního ročníku je kategorie Tvoříme společně.

Společně prožitý pěkný a aktivní den se nemohl ukončit jinak než společným zpíváním. Za kytarového doprovodu p. ředitele Bc. Koprivňanského zazněly písničky blízké dětem i dospělým.

V průběhu celé akce byla vidět u všech přítomných spolupráce a podpora. Starší děti se postaraly o mladší. Děti se velmi ohleduplně, a přitom přirozeně chovaly ke starší generaci. Organizátorům se povedlo propojit všechny generace. Mladší generace předávala životní elán a starší generace své zkušenosti.

Všem, kdo se podílel na přípravě a hladkém průběhu Mezigeneračního dne, patří velké poděkování.

 

P6160948P6160950P6160959P6160965P6160970P6160973P6161007 P6161035 P6161024P6161030P6161035P6161037

Přímka na kolech

Dne 14.6.2017 jsme se zúčastnili zábavné akce, pořádané SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.,nazvané Přímka na kolech. K vidění bylo hodně zajímavého. Jak již název napovídá, nesměly chybět auta různých kategorií. Klientům Domova byla blízká výstava aut a motocyklů v kategorii veterán. Na vlastní kůži si vyzkoušeli trenažér auto- moto pod vedením BESIPu. Vzhlédli ukázky zásahu Policie ČR, hasičského záchranného sboru a rychlé zdravotnické pomoci. Žáci jednotlivých studijních oborů zde prezentovali znalosti a dovednosti získané studiem na této škole. Budoucí automechanici si připravili soutěž v poznávání náhradních dílů. Truhláři potěšili kutily ukázkou vyřezávání tvarů. Gastronomické obory uspokojili chuťové pohárky skvělými palačinkami, výbornou kávou a míchanými koktejly. A koho neuspokojí sladké jídlo, mohl ochutnat grilované speciality ve stánku Kauflandu. V průběhu celé akce se nám věnovali studenti oboru Sociální činnost.

Děkujeme pořadatelům za příjemné prožité dopoledne.

P6140924P6140925P6140927

Seniorský víceboj II 2017 – Česká unie sportu

Dne 6.6.2017 se klienti Domova Božice zúčastnili v exkluzivním prostředí a okolí hotelu Savannah Seniorského víceboje II 2017.

Součástí víceboje byl i turnaj v Petanque. Z 10 čtyřčlenných družstev se Domov Božice umístil na 9. místě. Všichni sportovci si kromě pěkných zážitků odnesli medaile.DSC_0917DSC_0971