Proběhlé akce: Duben 2015

Pověry spojené s těhotenstvím

Dne 30.4.2015 mezi nás zavítaly Mgr. Klára Nádaská a sl. Magdaléna Drbalová, aby se zeptaly klientek DD Božice, jaké pověry spojené s těhotenstvím se tradovaly v minulosti. Pro klientky to bylo velmi zajímavé téma. Nezůstalo jenom při pověrách. Vzpomínaly na narození dítěte, křest, šestinedělí a období výchovy dětí. Zavzpomínaly na svoje vlastní dětství. Došlo i na recitaci básniček, které se jako děti učily.

Vše si pozorně zaznamenávala Mgr. Klára Nádaská, která studuje etnologii na Masarykově univerzitě v Brně a získané informace použije pro svou dizertační práci. Je dobře, že se mladá generace zajímá o vyprávění našich starších občanů a jejich vzpomínka se zaznamená a uchová. Právě život prostých lidí tvoří naši historii a jednou poskytne informace dalším generacím.

Pálení čarodějnic

Ani nepříznivé aprílové počasí, které tradičně panovalo na závěr měsíce dubna, neodradilo aktivizační pracovnice od pořádání pálení čarodějnic. Nakonec se sluníčko rozhodlo, že nám to proměnlivé počasí vynahradí. Proto se celá akce mohla konat na zahradě. Klienti nebyli ochuzeni o zážitek ze vzplanutí vatry a upálení čarodějnice. V přírodě všem chutnal opečený špekáček. Kdo chtěl, mohl si pro dobrou náladu zatancovat  a zazpívat při reprodukované hudbě.

Doufejme, že sluníčko bude nadále příznivé a konečně umožní pořádat více aktivit na zahradě a  procházkách ve vsi.

čarodějnice

DSCN0431DSCN0434
DSCN0453DSCN0455

Velikonoční přípravy


Poslední dny v březnu se nesly v duchu příprav na Velikonoce. Jaro jsme uvítali  barevnou výzdobou.

DSCN0236DSCN0240DSCN0241

Nepříznivé počasí nám nedovolilo pokračovat v zavedené tradici „Vynášení Morany“. Připravená Morana posloužila jako dekorace aktivizační místnosti. V její přítomnosti si klienti připomněli zvyky a tradice vítání jara.

DSCN0416

 

Blížící Velikonoce připomíná nejen výzdoba společných prostor domova, ale rovněž výzdoba pokojů klientů a zejména množství velikonočních přání od známých a rodinných příslušníků klientů.

DSCN0414

DSCN0422

DSCN0418

K neodmyslitelným tradicím v domově patří výsev osení. Důležité je správné načasování zasetí, aby bylo krásné a svou zelení vyvolalo tu pravou velikonoční náladu.

DSCN0412

 

S malováním kraslic nám pomohli žáci 1.B ze ZŠ Božice.

DSCN0370

 

Velikonoční perníčky, jidáše a beránka si upekly klientky domova pod vedením aktivizačních pracovnic.

DSCN0405

DSCN0409

 

DSCN0421

DSCN0423
Pánové si připomněli pletení pomlázek a přitom zavzpomínali na velikonoční koledy. Za odměnu dostávali od děvčat vajíčka.

 

Na Velký pátek klienti slavili památku umučení Páně. V domově probíhaly bohoslužby slova, uctívání kříže a přijímání Těla Kristova.

 

Velikonoční přípravu bychom letos nezvládli bez našich dobrovolnic. Děkujeme p. Glacové a p. Vedrové, které věnují svůj volný čas klientům domova.

Všem příznivcům Domova důchodců Božice přejeme hezké Velikonoce.

 

 

 

 

Velikonoční návštěva 1.B v Domově důchodců Božice

Žáci 1. B se poprvé vydali do místního domova důchodců. Domluveno bylo zdobení velikonočních kraslic. Všechny děti dostaly od rodičů jednoho spolužáka vyfouklé husí vejce, veliké, se silnější skořápkou.

Cesta byla náročná, ten den se jaro „zbláznilo“ a šli jsme za deště a sněžení tam i zpět. Děti se ale tak těšily, že chtěly jít i v tomto počasí.

Nejdříve si vyzkoušely malování na skořápku vejce slepičího, pak si nazdobily husí. Další slepičí si obarvily v barvách připravených v DD a dokonce si je mohly troškou sádla vyleštit.

Mnoho dětí se zcela přirozeně dalo do řeči s přítomnými babičkami, jiné se zatím rozkoukávaly.

Vše bylo v DD jako vždy výborně připraveno. Děti si zasloužily pochvalu za pěkné chování i práci. Na konci návštěvy jsme si společně zazpívali. A domluvili jsme si další návštěvu v tomto školním roce, na červen, abychom mohli být na zahradě – a budeme doufat, že najdeme den s krásným počasím.

LG

DSCN0365DSCN0374DSCN0386 DSCN0389