Proběhlé akce: Únor 2014

Národní týden manželství a sv. Valentin

S oslavou sv. Valentina úzce souvisí i Národní týden manželství. Letošní, již osmý ročník, byl zahájen 10.2.2014 Ministerstvem práce a sociálních věcí s cílem podporovat manželské a partnerské vztahy. Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje v dalších 21 zemích světa.

Téma manželství a rodina se často objevuje i ve vzpomínkách našich klientů. Vzpomínají na pěkné chvilky. Nevyhýbají se ani těm, na které by člověk rád zapomněl. Protože život přináší i velmi obtížná období. Ve svých vzpomínkách se vrací do období zamilovanosti a založení rodiny spojené s příchodem dětí. Vzpomínají, jak bylo těžké ekonomicky zajistit rodinu. Začínali bez prostředků. Všeho, co si pořídili za dobu manželství, si vážili a měli se navzájem rádi. S láskou vzpomínají na příchod vnoučat. Na pokojích mají vystavené fotografie svých nejbližších. Ze stolečků vytahují fotoalba a rádi se podělí o vzpomínky s personálem domova. Rodina jim dává smysl života.

Jak pravdivá jsou slova Franze Kafky (1883-1924), českoněmeckého spisovatele, který dal rodině význam:„Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě, a dokonce bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“

Bolestné jsou vzpomínky na ztrátu partnera. Ztráta partnera ve vyšším věku je spojená s pocitem osamění a následnou ztrátou soběstačnosti. Právě v této fázi svého života nastupují do domova. Domov důchodců se snaží předcházet pocitu osamění mimo jiné podporou přirozených vztahů a spoluprací s rodinami klientů.

Nad významem Národního týdne manželství se v tiskové zprávě  MPSV zamýšlí i předseda Křesťanské misijní společnosti Lubomír Ondráček, který říká: „Žijeme v době, kdy se lehce utíká před vztahovými problémy a lidé vzdají manželství i z banálních důvodů. Věřím, že Národní týden manželství povzbudí k budování závazných manželských vztahů, které budou fungovat celý život.“

 

Mše svatá

Klienti Domova důchodců Božice se 14.2.2014 zúčastnili dopolední Mše svaté, která byla věnována vzpomínce sv. Valentina. Pro velký zájem se mše konala v jídelně domova. Otec Pavel Sobotka připomněl památku sv. Valentina. Jeho svátek se v římském martyrologiu slaví právě 14. února.

Valentin, kněz z Římské říše, je považován za patrona zamilovaných, ale zároveň byl ctěn jako ochránce nemocných, trpících padoucnicí a dnou. Dle legendy získal moc léčit padoucnici a záchvaty dny poté, co obdaroval zmrzlého muže vlastním šatem. Ten mu jej ještě téhož dne vrátil s tím, že je Ježíš, který mu tímto dává moc léčit tyto choroby.

Klientům domova byla podána hostie a pomazání svěceným olejem.

Domov důchodců Božice podporuje konání bohoslužeb, protože klientům přináší zklidnění, duševní a tělesné zotavení.

DSCN9270

 

 

DSCN9271

DSCN9272

 

Myslivecký bál

V měsíci lednu je plesová sezóna v plném proudu. Nejinak je tomu v  Domově důchodců Božice. Klienti si tentokrát společně s aktivizačními pracovnicemi připravili myslivecký bál. Probíhal dne 24.1.2014 v jídelně domova. Myslivecký bál zahájili sami klienti zpěvem. Známá lidová písnička ” Na tý louce zelený” vytvořila nezaměnitelnou mysliveckou atmosféru a správnou soutěživou náladu. Proti sobě nastoupily týmy žen a mužů. Soutěžily ve vědomostním kvízu tematicky zaměřeném na myslivost. Soutěžící museli prokázat sportovního ducha, protože aktivizační pracovnice pro ně připravily soutěže ve shazování zvířátek šiškami, lovení kačenek z rybníka a dokonce hru na pytláka. A které družstvo vyhrálo? Soutěž byla vyrovnaná a skončila remízou. Po vyčerpávajících soutěžích se účastníci bálu pobavili při tanci a zpěvu.

DSCN9233

 

DSCN9240DSCN9260DSCN9261