Proběhlé akce: Říjen 2013

Dýňohrátky žáků 4. tř. s klienty Domova důchodců Božice

Už několik let spolupracuji vždy se třídou, kterou učím, s DD v Božicích. Děti i klienti DD se vždy na setkání moc těší. Někdy přijdeme s kulturním programem, ale nejlepší je setkání při nějaké činnosti.

V pondělí 14. 10. jsme společně vyřezávali a zdobili dýně. Bylo nás v aktivizační místnosti plno, ale vše klapalo, jak mělo. Děti byly zaujaté prací, babičky a dědečkové pomáhali a radili. Každá akce se vždy vyvede nejen proto, že se na ni těšíme a děti se pěkně chovají, ale zejména díky výtečné připravenosti akce aktivizačními pracovnicemi.

Lada Glacová, tř. uč.

 

Dynohratky4

Dynohratky2Dynohratky1Dynohratky3

Posezení u burčáku

Dne 27.9.2013 navštívili klienti našeho domova obecní sklep Obce Božice, který se nachází uprostřed vesnice.  Jeho historickou hodnotu podtrhuje kládový lis, který se v době naši návštěvy instaloval na prostranství před sklepem. Pro svoji mohutnost a krásu oprávněně sklidil obdiv našich klientů.

Velké poděkování patří p. starostu Karlu Halovi, který pro naše klienty připravil ochutnávku burčáku. Burčák z Muškátu moravského všem chutnal. Většina klientů se v období svého aktivního života věnovala vinařství, a proto s každým douškem kouzelného nápoje se alespoň na chvíli vzpomínkami vrátili domů. Vybavovali si zážitky spojené s výrobou tohoto moku. Ze vzpomínek byla cítit láska a pokora k přírodě a úcta k práci vinaře. Příjemnou atmosféru umocňovalo podzimní sluníčko, které svými paprsky krásně hřálo.

Snímek 029