Proběhlé akce: Září 2013

Vpravo v bok!

 

Z jídelny Domova důchodců zazněla hudba na pochod a v  zelených uniformách v řad nastoupily dva vojenské pluky. Konal se zde totiž Vojenský den. Pod velením generála Magdóna plnili vojáci povely, mezi kterými nechyběl ani povel „k zemi“! O humor  se hned na úvod  postarali krátkou scénkou paní Müllerová tlačící na vozíku vojáka Švejka volajícího ,,na Bělehrad“. Čtyřčlenné pluky plnily rozkazy a soutěžily mezi sebou v nelehkých disciplínách: plížení pod stoly, oblékání do uniforem včetně bot, běh přes překážky a nakonec přenesení raněného vojáka na nosítkách do lazaretu. Po celou dobu soutěžního klání bylo slyšet smích a bylo vidět, komu klienti fandí. Zvítězilo vojsko Švejků nad  pěšáky. Dále se tancovalo a zpívaly se písně s vojenskou tématikou. Zejména muži zavzpomínali na časy, kdy oblékali uniformy a plnili rozkazy. Tak takový byl náš den v zeleném.

MakyDSCN8661

Pozvánka

Týden sociálních služeb

 Dokument ke stažení: prednasky_1 indd 

Náhled Dokumentu:

Ke stažení (PDF, 244KB)

Slavnosti chleba ve Slupi

 

Stalo se již tradicí, že na začátku září organizujeme návštěvu Slavností chleba ve Slupi. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Pořadatelem této kulturně – vzdělávací akce, která se letos konala 7. záři, je obec Slup společně s Technickým muzeem v Brně.

Nabídka doprovodního programu byla bohatá. Klienti navštívili jarmark s ukázkami lidových řemesel. Se zájmem sledovali výrobu keramických hrníčků. Obdivovali šikovné ruce a trpělivost paní, která předváděla zdobení perníčků. V překrásném prostředí jarmarku se podívali na ukázky pekařského a kovářského řemesla. Velkým lákadlem se stala národní historická památka – Vodní mlýn, která byla v průběhu akce v provozu. Klienty zaujala výroba skla ve sklářské peci, umístěna před průčelím vodního mlýna. O příjemný kulturní zážitek se postaralo vystoupení folklorních souborů. Kdo měl zájem, navštívil slupskou slavnostní mši v kostele Jména panny Marie. Slavnosti chleba jsou pro naše klienty spojené i se setkáváním se známými.

Kromě pěkných vzpomínek si klienti odnášeli ze Slavností chleba perníková srdíčka, chleba  a jiné dobroty.  Děkujeme rodinným příslušníkům a dobrovolníkům za pomoc s organizací. Velice si jejich pomoci vážíme. I díky jejich pomoci můžeme návštěvu Slavností chleba ve Slupi hodnotit jako velmi zdařilou.

 

 

Den sociálních služeb

4. září se konal na Horním náměstí ve Znojmě 4. ročník „Dne sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny“. Pořadatelem této akce je město Znojmo a Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska společně s poskytovateli sociálních služeb. Protože Domov důchodců Božice patří mezi významné poskytovatele sociálních služeb, nemohli jsme na této akci chybět a prezentovat naše služby.

Návštěvníci našeho stánku si mohli prostřednictvím fotografií prohlédnout prostory domova. Při prohlížení fotografií z aktivit klientů byli mile překvapení nad množstvím a pestrostí nabídky volnočasových aktivit pro naše klienty. Nejčastější dotazy, na které sociální pracovnice domova odpovídaly, se týkaly umístnění do domova, délku čekací doby umístění, nabízené služby a výše úhrady za poskytované služby.

Návštěvníci mohli ochutnat koláčky, které klienti napekli v rámci klubu „Prostřeno“ a vybrat si z jejich výrobků, které vytvořili v rámci již zmiňovaných volnočasových aktivit.