Proběhlé akce: Duben 2013

Čarodějnické čáry máry

 Zaparkovaná košťata pod stromy a rej malých čarodějnic ze 3. třídy základní školy. Na roštu voněly špekáčky a z hořící vatry naposledy vykukovala čarodějnice. Tak vypadalo páteční dopoledne v Domově důchodců v Božicích. Posezení pod širým nebem zpříjemňovaly svými kouzly čarodějnice všech kategorií. Zpěvné vystoupení malých čarodějnic, soutěž proplétaná a koštětová vykouzlily  na tvářích nejeden úsměv. Čarodějnice neopomněly ani klienty na lůžku a potěšily je návštěvou s opečeným špekáčkem přímo na pokojích. Na slet malých a velkých čarodějnic se můžeme opět těšit za rok touhle dobou.

                                                                    Maky

ČARODKY2

 

 

 

 

 

 

 

DSCN8318

 

 

 

Dopoledne s besedou

V měsíci Dubnu patřilo křeslo pro hosta panu Hudcovi, který si za námi přišel pobesedovat o historii božického Kina Marta. Nesčetně dotazů směřujících k dobám minulým, které vzbuzovaly u klientů vzpomínky na mládí, kdy návštěva kina byla kulturním svátkem. Hovořilo se o historii, kdy první kino z roku 1948 sídlilo v Jiráskově domě na Kolonii a dále bylo roku 1950 přestěhováno do sálu pohostinství Smetana. Roku 1993 bylo  uzavřeno pro malý zájem a  budova pak sloužila jako disko kavárna Duha, kdy je ale nutno konstatovat, že vše z kina vzalo za své. Roku 2003 se po rozsáhlé rekonstrukci interiéru kino opět obnovuje pod názvem KINO MARTA BOŽICE. Součástí debaty byla i ukázka promítacího přístroje Almo 16 z roku 1936. Těšíme se, až návštěvu v kině panu Hudcovi u příjemného filmu oplatíme a touto cestou mu za posezení s námi  děkujeme.                                                                                                                                                   Maky

Špenátový den

 24.duben patřil středě a v Domově důchodců v Božicích jako každý měsíc špenátovému dni. Klienti si v rámci ergoterapie praktických dovedností upekli slané pečivo ze špenátu a kopřiv. K podpoře zdravého stravování bylo výživově hodnotné pečivo obohaceno celozrnnou moukou a sezamovými semínky. Tyto dobroty pak účinkující: Špenát, Pepek námořník, Olivie a Bluto nabízeli klientům k porovnání chutí mezi kopřivovou a špenátovou. I takové jsou jarní dny u nás…                                                                                                        Maky

DSCN8261m

 

DSCN8288m

DSCN8272m

Cestujeme s besedou

Zajímavosti z cest plné zážitků. Tak vypadalo již čtvrté setkání s cestovatelem a vypravěčem panem Kvardou z Božic, který je držitelem první ceny Febio za film ,,Vítejte v KLDR,,. Jeho vyprávění ze Severní Koreje zaujalo svojí kino projekcí nejednoho klienta našeho domova důchodců. V tomto roce jsme vyslechli besedy doprovázeny zajímavou foto projekcí z Vietnamu, Ukrajiny a Mongolska. Za prospěšnou a dobrovolnou aktivitu panu Kvardovi touto cestou děkujeme.

                                                                                                          Maky

DSCN8220m

DSCN8222m

Výstava fotografií

výstava DD

 

Ke příležitosti Dne otevřených dveří 25.5 od 14 hod vás zveme na výstavu fotografií studenta Borise Hubáče pod názvem Krásy kolem nás. Nachází se v Domově důchodců na přízemí v prostorách chodby vedoucí na verandu.

Předvelikonoční týden v Domově důchodců

 Svíčky pod stojánky ohřívaly vosk a pod rukama klientů z domova důchodců vznikaly pestrobarevné kraslice. “Malérečkování“ kraslic se tentokrát konalo s klienty Chráněného bydlení z Šanova, kteří nás navštívili v pondělí,  týden před Velikonocemi. Přestože nám za okny padal sníh, k navození jarní atmosféry se zpívaly písně, recitovaly říkadla a vzpomínalo se na tradice spojené s pomlázkou.

Středa patřila Vajíčkovému dni.  Kulturní program plný her, zábavy, hudby a kvízu byl jak jinak než s vaječnou tématikou. O rozveselení se zasloužila    “ta slepička kropenatá“ která svým představením prováděla soutěžícím samé vylomeniny. Každý účastník si od slepičky odnesl vejce za klopou jako poděkování za účast. Dámy versus páni se utkali v hrách mezi které patřilo hledání ztraceného vejce v peří a skládání velikonočního zajíce. Dále také rozbíjení vejce, oddělování bílků od žloutků a ve zručnosti nejnáročnější bylo “kvedlání“ žloutkové pěny. Dámy byly tentokrát na sebe hrdé,  protože v soutěžním klání  vyhrály.

Ve čtvrtek se v rámci klubu Prostřeno pekly tradiční Jidáše. Pátek patřil zdobení perníčků, které si klientky předem  připravily na pondělí  jako sladkou odměnu pro pány.

Zkrátka týden velikonočních příprav jak má být, jen to jaro si tentokrát dává na čas….                                                                    MAKY

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA