Proběhlé akce: Březen 2013

Vzděláváme se II.

logo1

Domov důchodců Božice, p.o.,je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 účastníkem projektu č. CZ.1.07/3.2.04/04.0046 „Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí“ Diecézní charity Brno, Oblastní charity Rajhrad.

V rámci uvedeného projektu budou vytvořeny, pilotně ověřeny a následně evaluovány tři vzdělávací programy určené pro pracovníky sociální péče, střední zdravotnický personál a vedoucí pracovníky zdravotnických a sociálních služeb pečující o klienty s demencí.

Záměry projektu vycházejí z potřeby prohloubit odborné znalosti v oblasti demence a zvýšit kvalitu paliativní péče o pacienty s tímto onemocněním.

Projekt byl schválen a je realizován v globálním grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji č. CZ.1.07/3.2.04 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Pomáháme opuštěným psům a kočkám

V měsíci únoru Útulek Přímětice, Spolek na ochranu týraných a opuštěných zvířat ve spolupráci s Domovem důchodců a ZŠ  uskutečnili třítýdenní sbírku v obci Božice. Dobrovolným příspěvkem vedle drobných  finančních  prostředků byly zejména potřebné granule, konzervy a teplé deky. ,,Tyto dary přicházejí v pravý čas. Jsme závislí na pomoci druhých a jejich solidaritě, která našim  psům a kočkám pomáhá přečkat v útulku  krutou zimu ,, uvedla paní Lenka Runkasová vedoucí spolku provozující útulek. Do kasiček na sběrných místech v Domově důchodců  a na Základní škole se dobrovolně přispívalo a částka dosáhla až 3 440,- Kč. ,, Byl jsem mile překvapen štědrostí obyvatel  našeho domova, je to naše první solidární akce a věříme, že příští rok bude další a opět úspěšná. Děkujeme za spolupráci i základní škole, kde byla snaha zapojit do věcné sbírky děti a podporovat tak jejich solidaritu ,,konstatuje pan ředitel Ing. Jaromír Leisser za Domov důchodců Božice.

Naši klienti mají kladný vztah zejména ke psům. Každý měsíc navštěvuje náš domov sdružení Piafa Vyškov. Se svými speciálně vycvičenými čtyřnohými kamarády Kessie, Jasmínkou, Hessy a Lotynkou provádí Canisterapii. Je to způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví našich klientů známá také jako léčba lidské duše psí láskou.                                                                                                                                                                     Maky

Canisterapie DSCN8042m

Fašank

Zpíváme si rampampa dampa

Dne 21.2.2013 proběhla v Domově důchodců v Božicích masopustní veselice. Celý den byl v duchu veselí a tradic mezi které patřily koblížky a čaj s rumem. Aktivizační tým nezahálel a jako veselý rej masek zval klienty našeho domova na odpolední Fašank. O hudbu se postaral pan Hlaďo z Oleksovic, který zpíval za doprovodu kytary oblíbené písně našich klientů. Škrabošky se hemžily v tanečním kole a personál byl v originálních maskách k nerozeznání. Někteří senioři si své masky vyrobili a zajistili sami a tím nás mile překvapili. Neandrtálec a slepička si to v průvodu masek hrdě vykračovali. Zpěv a hudba se ozývala po celém domově, tak jak to v masopustním období má být. Na závěr fašanku v kole z vozíčků jezdila  mašinka a rozhodně se nezastavovalo, měli bychom totiž zpoždění…                                                                 Maky

DSCN7954mDSCN7970m DSCN7974m DSCN7995m