Category Archives: Projekty

výzva k výběrovému řízení

Vzděláváme se

logo2

Domov důchodců Božice, příspěvková organizace, je od 1.9.2013 do 30.6.2015  účastníkem projektu „Podporujeme kvalitní poskytování sociální péče o seniory – vzděláváme se!” číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00087 prostřednictvím Evropského sociálního fondu v České republice, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnan

Vzděláváme se II.

logo1

Domov důchodců Božice, p.o.,je od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 účastníkem projektu č. CZ.1.07/3.2.04/04.0046 „Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí“ Diecézní charity Brno, Oblastní charity Rajhrad.

V rámci uvedeného projektu budou vytvořeny, pilotně ověřeny a následně evaluovány tři vzdělávací programy určené pro pracovníky sociální péče, střední zdravotnický personál a vedoucí pracovníky zdravotnických a sociálních služeb pečující o klienty s demencí.

Záměry projektu vycházejí z potřeby prohloubit odborné znalosti v oblasti demence a zvýšit kvalitu paliativní péče o pacienty s tímto onemocněním.

Projekt byl schválen a je realizován v globálním grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji č. CZ.1.07/3.2.04 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.